Vyzkoušejte náš nový a přehlednější web. Stále na něm pracujeme a vylepšujeme, budeme však rádi za Váš názor. Chci vidět nový web x

Naše webové stránky používají k vylepšování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Rozumím

Exotika – poznávání 2014/2015

Obsah
Úvod

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a naší cestovní kanceláří, stanoví Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s., jejichž úplné znění naleznete na závěrečných stránkách tohoto katalogu. Jejich nedílnou součástí jsou další podmínky upravující obsah našich služeb uvedené v následující informaci. Prostudujte si, prosím, ještě před sepsáním smlouvy o zájezdu jak Všeobecné smluvní podmínky, tak tyto níže uvedené doplňující informace, aby bylo dosaženo shody mezi naším a Vaším chápáním rozsahu a obsahu služeb.

Délka a rozsah zájezdu

Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do celkového počtu dní trvání leteckých a autokarových zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách.

Ubytování

Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely – tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnostem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit, užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení vlastní stupnici kvality služeb. Stupnice kvality služeb hotelů a apartmánů vyjadřuje pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak, jak se jeví z hlediska standardu požadavků středoevropského cestovatele. Upozorňujeme, že kvalita ubytování v apartmánech není totožná s hotelem, neboť jde o odlišný typ ubytovacího zařízení. Například nelze očekávat, že apartmány označené třemi symboly Čedoku odpovídají svou úrovní stejně označenému hotelu. Kvalita služeb v apartmánech je zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení stupnice kvality služeb je uvedeno níže. Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apartmánů či hotelů vybírají to nejlepší a v katalogu je pravdivosti a přesnosti popisů ubytovacích objektů věnována obzvláštní péče, nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti:

 • ve výjimečném případě, zpravidla nikoli vinou naší CK, může dojít k překnihování ubytovacího objektu. V takovém případě Vám bude poskytnuto ubytování shodné či vyšší kategorie.
 • doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmá je stanovena hotelem (ubytovatelem) tak, aby mohl být proveden řádný úklid. Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování na minimum. Stejně tak při odjezdu Vám zpravidla naši zástupci zabezpečí po nezbytně nutnou dobu úschovu zavazadel. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garantovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování na Váš příjezd nebo odjezd.
 • dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objektech nemůže naše CK zajistit absolutní klid, podobné skutečnosti je možné částečně eliminovat jen vhodným výběrem ubytování.
  Ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů provádět veškerou údržbu a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či blízko nich spíše mimo hlavní sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv době docházet ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto skutečnost nemá CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit.
 • konkrétní klimatické podmínky v různých oblastech jsou spojeny s existencí rozličné fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností, se kterou se můžete v ubytovacích zařízeních setkat, je výskyt různých druhů hmyzu a především komárů. Přes intenzivní snahy správců ubytovacích kapacit nelze vyloučit výskyt hmyzu v pokojích nebo apartmánech. Problémy mohou nastat i s výskytem hlodavců, koček, psů, drobných krabů či dalších živočichů a je třeba je vždy řešit na místě ihned, neboť reklamace po skončení zájezdu a požadavky finanční náhrady jsou bez možnosti osobního ověření delegátem náročnější.
 • ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový trezor. Využijte této možnosti k úschově svých cestovních dokladů, peněz a cenností. V opačném případě Vám doporučujeme rozdělit uvedené věci a uschovávat je minimálně na třech místech. Předejdete tak případným nepříjemnostem spojeným se ztrátou všech dokladů a finančních prostředků.
 • v žádném případě nelze označit vodu v ubytovacích objektech za pitnou. U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i k problémům se zásobováním vodou, zejména teplou.
 • koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou vybaveny mýdlem nebo jsou vybaveny mýdlem v drobném hotelovém balení. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygienické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i koupelnové prádlo a mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmínek vznikne ve velmi krátkém časovém horizontu. Nemalý vliv na tom mají i klimatické podmínky. Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat.
 • je-li v popisu vybavení pokoje uvedena varná konvice, je tento požadavek splněn i kávovarem a naopak.
 • pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může se stát, že v některých hotelích bude v činnosti pouze v době nejvyšší sezóny nebo za příplatek.
 • ubytovací zvyklosti v některých zemích se mohou lišit od standardů v České republice. např. konfigurace koupelen bývá velmi úsporná a často je sprcha řešena přímým výstupem vedle sanitárního zařízení
 • pro některé země jsou typické poměrně malé rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland. Některé pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem a obytný prostor pokojů s více přistýlkami může být značně omezený.
 • dalším typem úsporného řešení lůžek je jejich instalace formou vysouvacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto řešení je poskytnout klientovi větší prostorový komfort při denním pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují i na tato lůžka, a není-li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato lůžka poskytovat slevu z ceny.
 • přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda.
 • při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo vícelůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko, a to i v případech, kdy toto lůžko není v pokoji umístěno. V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje záleží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.
 • při prodeji pokojů, kajut na lodi a zejména apartmánů preferujeme prodej těchto jednotek jako celek jednomu objednateli. V některých případech a se souhlasem klienta jsou v prodeji i jednotlivá lůžka v těchto jednotkách s jejich doobsazením dalšími cizími klienty. Uvedená forma prodeje je určena pro klienty, kteří nejsou schopni plně obsadit celou ubytovací jednotku, nechtějí hradit poplatky za neobsazená lůžka a zároveň jim nevadí, když stejný objekt, zejména sociální zařízení popř. kuchyňku, sdílejí s jinými klienty. Při zakoupení těchto produktů v případech, kdy klient nehradí předepsané poplatky za neobsazená lůžka, doporučujeme pečlivě konzultovat obsazení jednotky s prodejcem. Požadavek a očekávání klienta, že při této formě odběru produktu zůstanou neobsazená a neuhrazená lůžka fakticky volná, nemůžeme splnit. Uvedený stav nastává pouze výjimečně v případech, kdy celá ubytovací kapacita není plně obsazena.
 • fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování konkrétních ubytovacích kapacit provádí zásadně ubytovatelé a cestovní kancelář na toto má jen velmi omezený vliv.

Subjektivní hodnocení CK Čedok:

* velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem a jednoduchým rozsahem stravování

* * jednoduché ubytování určené pro méně náročné turisty, s jednoduchým rozsahem stravování

* * * běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

* * * * kvalitní ubytování, vyšší standard ubytovacích a stravovacích služeb

* * * * * luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

* zmenšený symbol (půl symbolu) - vyšší kvalita základního stupně

Stravování

U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravování. Námi používané pojmy znamenají:

 • kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
 • kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce
 • bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování s nabídkou studené i teplé kuchyně
 • švédské stoly – samoobslužný systém stravování s nabídkou pouze studené kuchyně

V některých případech může být způsob stravování kombinovaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou švédského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato skutečnost je obvykle v katalogu uvedena. Naše CK nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně dané země. Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. Avšak stravovací zvyklosti v některých zemích, se mohou lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti některých denních jídel. Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování. Fakultativně dokoupené večeře garantujeme při počtu deseti a více zájemců.

Doprava

Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozornost výběru smluvních dopravců.
Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo na pravidelných linkách prověřených leteckých společností. V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým provozem se charterové lety realizují převážně v nočních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy (včetně mezipřistání). V některých případech nastávají změny jen několik hodin před odletem. Ve Vašich pokynech uvedenou dobu letu je proto nutné chápat jako orientační, neboť může být změněna např. vlivem nepříznivých letových podmínek. Délka trvání zájezdu vychází z platného letového řádu v době zpracování katalogu. Změnou řádu, především v případě nočních letů, může být zkrácen celkový počet dní trvání zájezdu, avšak bez vlivu na zkrácení zaplacených služeb v cílovém místě. Dopravce je oprávněn v důsledku povětrnostních, technických, nebo jiných vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit, zrušit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou přepravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohybuje se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě. Váhový limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně bude uveden v cestovních informacích. Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků leteckých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů.
Autokarovou přepravu na letiště v Praze zajišťujeme buď vlastními autokary, nebo dopravními prostředky prověřených autobusových společností. Naše CK zpravidla využívá standardních autokarů v dálkové úpravě, která obvykle zahrnuje i video a nabídku teplých a studených nápojů. V případě nízkého zájmu o dopravu do centrálního odjezdového místa nebo na/z letiště může být tato doprava zrušena. Děje se tak, pokud počet zájemců o tuto službu klesne pod 6 osob. V tomto případě bude klientům vrácena částka, kterou za tuto službu uhradili.

Změny cen, taxy a palivové příplatky

Čedok si v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami vyhrazuje právo na změnu cen. Z obchodních důvodů provádíme v průběhu prodeje úpravy cen a doprodejové akce posledních míst například prodejem v režimu „v poslední minutě“, „last minute“, „speciální nabídka“ či „nabídka no name“. V průběhu těchto akcí nemůže Čedok klientům dodatečně měnit cenu zájezdu platnou v době jeho zakoupení. Ke změně ceny může dojít v důsledku zvýšení ceny pohonných hmot či plateb spojených s dopravou jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky nebo v případě, že se směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu změní v průměru o více než 10%. Ceny letenek tvořících součást zájezdu při využití pravidelné letecké přepravy jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Při vyprodání knihovací třídy si Čedok vyhrazuje právo změnit cenu dopravy v závislosti na potvrzené ceně letenky. Náklady na leteckou přepravu byly kalkulovány s velkým předstihem a vycházely z průměrné světové ceny leteckého paliva nebo ropy platné v době kalkulace.

Dodatečná přání klientů

K doplňujícím nebo upřesňujícím požadavkům klienta na ubytování nebo dopravu, které klient uvádí při objednávce zájezdu, Čedok přihlíží a dle svých možností se snaží klientům vyhovět. Tyto požadavky však je třeba vždy považovat pouze za nezávazné poptávky typu "pokud to bude možné" a jejich splnění netvoří součást závazku Čedoku vůči klientům. Pokud jde o požadavky za příplatek (např. balkon, výhled na moře, dětská postýlka) uvedené ve smlouvě o zájezdu, je Čedok povinen zajistit splnění tohoto požadavku.

Průvodci

Všechny zájezdy Čedoku, není-li uvedeno jinak, mají svého průvodce. Jsme si vědomi toho, že kvalita průvodců významně působí na spokojenost klientů. Proto je pečlivě vybíráme a příležitost v sezóně dostanou jen ti nejlepší. S těmi se také setkáte v průběhu své dovolené.

Prohlídky a výklad

Není-li výslovně v itineráři zájezdů uvedeno, že program obsahuje prohlídku s místním průvodcem, pak doprovodný průvodce Čedoku podává výklad zpravidla jen v autokaru a v přiměřené míře mimo autokar. Konkrétní prohlídky jednotlivých lokalit po výstupu z autokaru (např. archeologických areálů, zahrad, prostranství před významnými stavbami, interiérů kostelů, muzeí, památkových objektů apod.) probíhají individuálně bez přímého průvodcovského výkladu.

Výlety

Výlety nabízené v katalogu za podmínky účasti předem stanoveného minimálního počtu zájemců mohou být provázeny česky mluvícím průvodcem. Pro doprodej výletů na „poslední chvíli“ přímo na místě pobytu může být stanovena nižší cena, než je cena určená pro běžný prodej. Totéž se týká i půjčování aut. Při zakoupení výletů či pronájmu aut od místních agentur či kanceláří vzniká přímý smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem těchto služeb. Čedok neodpovídá za vady zboží či služeb, které si klient zakoupí v průběhu výletů u místních prodejců či poskytovatelů služeb. Výlety, zboží a další služby z místní nabídky nejsou součástí zájezdu Čedoku.

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů

V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich udělení. Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá a CK nemůže jeho hodnotu refundovat, ledaže by tak učinil příslušný zastupitelský úřad. Rovněž tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z určité země vyhoštěn nebo není-li do země, s níž máme i bezvízový styk, vpuštěn. V některých zemích se vyžaduje vyplnění vstupní karty při vstupu do země. Před opuštěním země se pak vyplňuje karta pro odjezd ze země. Při cestách s mezipřistáním v USA se vyžaduje rovněž vstupní vízum do USA. Uvedené informace o vízových formalitách jsou platné pouze pro občany ČR. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární úřady nejsou povinny nás o tom informovat. Doporučujeme proto ověřit si potřebné informace předem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě. Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost, doporučujeme, aby si veškeré informace, týkající se vízové povinnosti a důležité skutečnosti s tím spojené, zjistili ještě před zakoupením zájezdu. Uvedené se vztahuje jak na cílové, tak na tranzitní země. Pokud si takový klient neopatří víza pro cílové nebo tranzitní země a je ze zájezdu vyloučen, nese veškeré náklady za storno zájezdu. V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s. Upozorňujeme na to, že vycestovat mimo EU je možné pouze s platným pasem, nikoliv na občanský průkaz, a to, ani když ho cílová země akceptuje.

Austrálie
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a elektronicky vystavené vízum, tzv. eVISITOR, kdy klient obdrží „VISA CARD NOTICE“ (na přání zajistí CK Čedok). K získání víza je potřeba vyplnit formulář a dodat kopii pasu.

Ázerbájdžán
Turistické vízum je za poplatek 1 900,- Kč, vyřízení trvá 3 týdny. K získání víza je potřeba pas a 2x fotografie. Klient se musí osobně dostavit na ambasádu z důvodu odebrání otisků prstů.

Barma
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a turistické vízum, k jehož získání je třeba předložit barevnou kopii pasu a 3x pasovou fotografii. Vyřízení trvá cca 3 týdny.

Bhútán
Vízum se uděluje na hranici za poplatek 20,- USD, nutné dvě fotografie.

Burundi
Turistické vízum uděluje ambasáda v Berlíně. Poplatek za vízum 2 500,- Kč. K získání víza je potřeba pas platný min. 6 měsíců po návratu, 2x vyplněný formulář, 2x barevné foto pasového formátu, kopie očkovacího průkazu s platným očkováním proti žluté zimnici, vyřízení trvá cca 14 dní.

Čína
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a turistické vízum (na přání zajistí CK Čedok), pro jehož získání je potřeba 1 dotazník, pasová fotografie, potvrzení o zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s dovolenou (případně potvrzení o studiu či důchodu), výpisy z účtu za poslední 3 měsíce. Ostatní dokumenty dodá CK. Vše je nutné dodat minimálně 3 – 4 týdny před nástupem na zájezd do CK.

Indie
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a turistické vízum, pro jehož získání je potřeba vyplnit elektronicky formulář (na přání zajistí CK Čedok) + 2x foto 5 x 5 cm. Ostatní potřebné dokumenty zajistí CK. Vše je nutné dodat minimálně 3 – 4 týdny před nástupem na zájezd do CK.

Indonésie
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu), vízum a zpáteční letenka. Vízum do 30 dnů pobytu lze získat přímo po příletu na letišti za cca 25 USD nebo předem na velvyslanectví, k čemuž je potřeba pas, formulář, foto a kopie letenky.

Írán
Turistické vízum: 2 000,- Kč/osoba, K získání víza je potřeba 3x foto pasového formátu (ženy musí mít foto v šátku se zahalenými vlasy) a biometrický pas platný 6 měsíců po návratu. Klienti musí žádost o vízum osobně podat a víza osobně vyzvednout. Nutné potvrzení o cestovním pojištění. Po udělení plné moci může vízum obstarat CK. Klient se musí osobně dostavit na ambasádu z důvodu odebrání otisků prstů. Vyřízení víz trvá 2 měsíce.

Izrael
Bezvízový styk. Je nutný jen cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu). Vstupní a výstupní poplatek na hraničním přechodu.

Jamajka
Bezvízový styk do 30 dnů pobytu. Je nutný jen cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu). Při vycestování z Jamajky se hradí poplatek (tzv. odletová daň ve výši ….. jamajských dolarů /cca 20 USD).

Jemen
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a turistické vízum, k jehož získání je potřeba vyplněný formulář, 1x foto a potvrzení od lékaře, že klient netrpí infekční chorobou !!! V pase nesmí být razítko o předchozí návštěvě Izraele!

Jordánsko
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a jednorázové vstupní vízum, které lze získat na počkání na letišti a pozemních hraničních přechodech (s výjimkou přechodu Allenby Bridge/King Hussein Bridge) za jednotný poplatek cca 20 JOD. Při odjezdu ze země se platí tzv. odletový poplatek (departure tax/ ve výši cca 5 JOD).

Kambodža
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a turistické vízum, které lze získat přes internet tzv. eVISA (na přání zajistí Čedok) nebo po příletu na mezinárodním letišti v Phnom Penhu nebo Siam Reapu či na pozemních hraničních přechodech Poipet, Had – Lek a Moc Bai - Bavet. Poplatek za toto vízum činí cca 25 USD.

Kamerun
Turistické vízum uděluje ambasáda v Bonnu za poplatek 3 000,- Kč. K získání víza je potřeba pas platný min. 6 měsíců po vypršení platnosti víza, 2x vyplněný formulář, 2 fotografie pasového formátu, kopie mezinárodního očkovacího průkazu. Nutné očkování proti žluté zimnici.

Kanada
Ke vstupu do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a turistické vízum, pro jehož získání je potřeba 1x elektronicky online vyplněnou žádost (na přání zajistí CK Čedok na požádání) + Family formulář + 2 x barevné aktuální foto + potvrzení o zaměstnání (studiu, důchodu), prokázání dostatečných finančních prostředků (výpisy z účtu za posl. 3 měsíce) + zvací dopis a statut zvoucí osoby (kopie pasu). Nezl. děti do 18 let musí doložit kopii rodného listu a notářsky ověřený souhlas obou rodičů s vycestováním. Ostatní dokumenty – letenku, pojištění, rezervaci hotelu a kopii cest. Smlouvy doloží CK Čedok. Při tranzitním mezipřistání, např. při cestách do Karibiku, je třeba tranzitní vízum, které se vystavuje ZDARMA ve zjednodušeném režimu. Více informací podají prodejci nebo na vyžádání zajistí CK Čedok.

Katar
Turistické vízum je za poplatek 2 500,- Kč, nutný pas + 2 fotografie. Vyřízení trvá cca 3 týdny.

Keňa
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a jednorázové vstupní vízum, které může být získáno na všech leteckých, silničních, železničních a námořních, resp. jezerních hraničních přechodech. Poplatek činí cca 50 USD nebo cca 40 EUR (doporučuje se mít připraven přesný obnos).

Kuba
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a turistická vstupní karta (na přání zajistí CK Čedok). Pro její získání je potřeba pouze kopie pasu.

Laos
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) a turistické vízum, které lze získat na vybraných mezinárodních letištích za poplatek cca 30 USD, zároveň je nutné předložit 2 fotografie.

Madagaskar
Turistické vízum se uděluje při vstupu do země za poplatek 60 Eur. K získání víza je potřeba 1 fotografie a fotokopie cestovního pasu.

Mongolsko
K turistickému vízu je potřeba 2x foto, platnost pasu musí být 6 měsíců po příletu. Vyřízení trvá cca 14 dní.

Namibie
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) + turistické vízum (vyřizuje se ve Vídni) - trvá cca 3 – 4 týdny – bližší informace u prodejců nebo na CK Čedok

Nepál
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) + turistické vízum, které lze získat na všech hraničních přechodech nebo letišti v Káthmándu na 30 dnů za poplatek cca 30 USD. Je nutné s sebou mít zásobu pasových fotografií!

Omán
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu)+ turistické vízum, které lze získat na 30 dnů na mezinárodním letišti v Muscatu nebo na ománských hraničních přechodech.

Papua – Nová Guinea
Vízum je nutné vyřídit předem. K získání víza je potřeba 1x foto, vyplněný formulář a zpáteční letenka.

Rwanda
Vízum se uděluje při vstupu do země za poplatek 30 USD. Do CK nutno předem zaslat vyplněný formulář a kopii očkovacího průkazu s platným očkováním proti žluté zimnici pro zajištění „Visa Acceptance“, což je dokument nutný k získání víza na místě. Vyřízení trvá cca 10 dní.

Saudská Arábie
K turistickému vízu je třeba doložit 1 foto. Vyřízení trvá 14 dní. V pase nesmí být razítko o návštěvě státu Izrael.

Severní Korea
Turistické vízum pro kolektivní turistiku je uděleno na základě předložení 1 fotografie. Vyřízení trvá cca 1 měsíc.

Srí Lanka
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) + turistické vízum tzv. ETA APPROVAL NOTICE, které se vyřizuje elektronicky za poplatek. Na přání zajistí CK Čedok.

Tanzanie
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) + turistické vízum, které lze získat po příletu na letiště za poplatek cca 50 EUR. K získání je třeba předložit očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti žluté zimnici.

Turkmenistán
Turistické vízum se uděluje na hranici za poplatek 50 USD, při odletu se platí odletová taxa 12 USD.

USA
Pro vstup do země je potřeba platný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) + platné turistické vízum, jehož typ odpovídá skutečnému účelu pobytu. Při turistických cestách (typ víza B-2) může imigrační úředník omezit dobu pobytu v USA na 1 měsíc. Víza do USA se vyřizují elektronicky /www.usembassy.cz/. CK Čedok – vízové oddělení, může žádost vyřídit a sjednat termín pohovoru. Pro klienty s biometrickým pasem je možnost vyřízení tzv. registrace ESTA v rámci bezvízového programu. Registrace ESTA umožňuje cestovat do USA na turistickou nebo služební cestu do 90 dnů pobytu v USA. Použitelnost je 2 roky. Registrace ESTA je za poplatek a je nutná pro všechny cestovatele i děti, kteří musí mít vlastní cestovní pasy.

Uzbekistán
Turistické vízum se uděluje při vstupu do země za poplatek 50 USD.

Vietnam
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) + turistické vízum, které na přání zajistí CK Čedok.

Zanzibar
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) + turistické vízum, které lze získat po příletu na letišti za poplatek cca 50 USD. K jeho získání je potřeba mezinárodní očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti žluté zimnici.

Zimbabwe
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) + turistické vízum, které lze získat na letišti v Harare, Bulawayo nebo Victoria Falls za poplatek cca 30 USD na 30 dnů.

Ceny za zajištění víza se vyjadřují mimo základní cenu zájezdu jako fakultativní služba. Ceny víz vycházejí z ceny sjednané v době přípravy zájezdů a mohou se změnit. Poznávací zájezdy připravujeme s větším předstihem než pobytové zájezdy. Proto se ceny víz uváděných u poznávacích zájezdů mohou odchylovat od cen publikovaných u pobytových zájezdů.

Země z tohoto katalogu neuvedené v tomto seznamu
Pro tyto země platí pravidlo, že držitel českého pasu nemá vízovou povinnost a musí být vybaven platným cestovním pasem, jehož platnost vyprší nejdříve 6 měsíců po návratu z cesty, přičemž CK nemá povinnost platnost cestovního dokladu kontrolovat. Pasové orgány některých zemí (s vízovou povinností i bez ní) vyžadují pro vstup do země cestovní pas mající nejméně 1-2 volné stránky umožňující vlepení víza nebo umístění vstupního a výstupního razítka. Dodržování tohoto pravidla je důležité zejména v případech udělování víz v místě vstupu do země.

Očkování a léky

Ve většině destinací nabízených v našem katalogu není vyžadováno povinné očkování. Výjimku tvoří očkování proti žluté zimnici, jež je pro vstup do některých zemí povinné.
Před cestou doporučujeme konzultaci případných rizik s příslušnou hygienickou stanicí či odborným lékařem. Aktuální informace najdete také na příslušných internetových stránkách. Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron, Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsoby placení

Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spektrem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka byla potvrzena a návštěva naší pobočky je pro Vás časově náročná, můžete si jej objednat na našich internetových stránkách www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpečenou platbou online nebo můžete cenu zájezdu uhradit bankovním převodem na naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení objednávky nebo bezhotovostně také na základě vystavené faktury. Při osobní návštěvě pobočky jsou možné jak hotovostní platby, tak platby platebními kartami. Bližší informace Vám podá každá pobočka naší CK nebo pracovníci naší rezervační centrály. Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými smluvními partnery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uvedeny přímo na každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné za finanční hotovost.

Důležité upozornění při uzavírání smlouvy/cestovní smlouvy u obchodních zástupců Čedoku

Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je Čedokem zmocněn výhradně k tomu, aby při uzavírání smlouvy o zájezdu od klienta inkasoval pouze zálohu ve výši a lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách. Zbývající část ceny zájezdu hradí zákazník vždy přímo Čedoku, a to kterýmkoliv z výše uvedených způsobů placení. Zákazník má právo i při platbě zálohy uhradit tuto částku přímo Čedoku a nikoli obchodnímu zástupci, avšak tato platba musí být realizována v době rezervace služeb tj. ještě před uzavřením vlastní smlouvy o zájezdu. K tomuto opatření Čedok přistoupil z důvodu posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční prostředky budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb.

Různé

Při posuzování reklamačních námitek ke kvalitě služeb postupujeme vždy v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem (přičemž plné texty těchto dokumentů jsou klientům k dispozici na všech pobočkách CK, na webu www.cedok.cz i v každém katalogu) a vycházíme z principu účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě očekávat. Na subjektivní hodnocení významu jednotlivých komponentů služeb klientem nemůžeme brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani subjektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

Specifika okružních plaveb

Pro účast na těchto zájezdech platí navíc následující podmínky:
Ke gala večeřím je vyžadován večerní společenský oděv, k běžným večeřím je třeba používat dlouhé kalhoty, košili a sako pro pány a šaty, kostým nebo společenské kalhoty a blůzu pro dámy.
Při nalodění Vám budou zavazadla odebrána a samostatně dopravena do kajuty. Za poškození či ztrátu zavazadel ručí lodní společnost jen omezeně, podobně jako u letecké přepravy. Proto doporučujeme mít cennosti, léky, doklady, peníze a jiné nepostradatelné předměty v příručním zavazadle. Je zakázáno do lodi vnášet potraviny a nápoje jakéhokoliv druhu ve všech typech zavazadel. Lodní společnost má právo kontrolovat zavazadla a zabavit nežádoucí předměty. Toto pravidlo platí i pro vnášení potravin a nápojů při návratu na loď při zastávkách během plavby. U všech plaveb včetně plaveb uvnitř EU se musejí účastníci před naloděním prokázat pasem platným nejméně 6 měsíců po návratu z plavby. Nelze cestovat pouze s občanským průkazem. Totéž platí pro děti všeho věku. Klient je povinen mít vyřízeny veškeré formality nutné pro vstup do cílových zemí plavby (např. vízum), a to ještě před nástupem na plavbu. Lodní společnost má právo kdykoliv změnit trasu případně i plavbu zrušit. Důvodem mohou být povětrnostní či bezpečnostní podmínky, politická situace nebo situace spadající do kategorie vis major. V těchto případech nevzniká klientům nárok na odškodnění za plavbu nebo její část. Absolutní rozhodovací pravomoc má na lodi kapitán a účastník plavby je povinen řídit se jeho pokyny. Na lodi nelze provádět specializované lékařské zákroky. Těhotné ženy se mohou plavby účastnit jen po konzultaci s lékařem, nejdéle do 22. týdne těhotenství. Minimální věk pro účast na plavbě je 6 měsíců pro plavby do 7 nocí a 12 měsíců pro delší plavby. Minimální věk pro samostatné cestování mládeže je 18 (Evropa, Asie) až 21 let (Karibik, Amerika). Toto jsou také věkové hranice pro samostatné kajuty pro děti a mládež, pokud kajuta není vedle kajuty rodičů. Stejná věková omezení platí pro konzumaci alkoholu. Útrata za služby nezahrnuté v ceně plavby Vám bude zpravidla účtována prostřednictvím plastové plavební karty. Poslední večer svůj účet vyrovnáte na recepci. Při nástupu pro krytí Vašeho účtu personál zaregistruje Vaši platební kartu, která musí být embosovaná (údaje vyražené na kartě vystupují nad její povrch), tj. pro Vaši účast na plavbě je tato karta nezbytná.
K Vašemu účtu na lodi se automaticky účtuje spropitné, které je povinné a hradíte jej při závěrečném vyrovnání.

Ceny služeb

Základní cena je cena, která je taxativně uvedená v ceníku konkrétního zájezdu. Tato cena nezahrnuje fakultativní služby a nepovinné příplatky. Základní cena, povinné příplatky a zákazníkem zakoupené fakultativní služby tvoří cenu zájezdu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč/jedna osoba. Při zakoupení zájezdu individuálním cestovatelem při neobsazení vícelůžkového pokoje bude požadována úhrada příplatku za jednolůžkový pokoj. Příplatek se hradí i v případě, kdy neobsazené lůžko nebude v jednolůžkovém pokoji fyzicky umístěno. Vstupy do památkových objektů nejsou zahrnuty v ceně, není-li v programu zájezdu uvedeno jinak.

Změna podmínek

Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu proto mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky realizace zájezdu. Naše cestovní kancelář si proto vyhrazuje právo změnit údaje uvedené v tomto katalogu z technických, provozních nebo jiných důvodů, zejména rozsah a obsah služeb a dále i podmínky realizace účasti na zájezdu. Zejména může dojít ke změnám a posunům letového řádu a dále ke změnám pořadí jednotlivých programových dnů nebo prohlídek. Trasy nakreslené v mapkách jsou jen orientační a mohou se změnit. Pro obsah nabízených služeb je směrodatný verbální popis. Pořadí programových dnů může být pozměněno dle momentální situace v místě.

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů platných ke 2. 7. 2014.
Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj. k 31. 7. 2014. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Katalog je platný do 31. 12. 2015.